słowniczek pojęć miejskich


bloki
branding miast: co o miastach mówi Google?
chruszczowki
cyfrowe mapowanie
gentryfikacja
nowi purytanie
gry miejskie
 modernizm
pasteloza
pipidówa
planowanie uniwersalne w filmie "Zootopia"  i wystawa "New Old - projektowanie dla nas w przyszłości" na Łódź Design Festival
rewitalizacja
                                  - hala fabryczna ELWRO
                                  - Pawilon Czterech Kopuł
                                  - Wrocławski Manhattan
                                  - Stara Kopalnia
                                  - Hydropolis
                                  - wrocławskie bulwary


MIASTA:

KOMENTARZE

"

Instagram