słowniczek pojęć miejskich


bloki
branding miast: co o miastach mówi Google?
chruszczowki
cyfrowe mapowanie
gentryfikacja
nowi purytanie
gry miejskie
 modernizm
pasteloza
partycypacja społeczna - udział obywateli w decyzjach mających znaczenie dla ich społeczności
Najbardziej kolorowe podwórka we Wrocławiu:
                                  - Podwórko - odkrywanie sztuki
                                  - Podwórko – nasze atelier
pipidówa
planowanie uniwersalne w filmie "Zootopia"  i wystawa "New Old - projektowanie dla nas w przyszłości" na Łódź Design Festival
rewitalizacja
                                  - hala fabryczna ELWRO
                                    - Pawilon Czterech Kopuł
                                     - Wrocławski Manhattan
                                      - Stara Kopalnia
                                       - Hydropolis
                                        - wrocławskie bulwary


       MIASTA:

       KOMENTARZE

       "

       Instagram